معرفی واحد پژوهش و فناوری

واحد پژوهش و توسعه شرکت پتروشیمی شهید تندگویان

ماموریت اصلی مرکز پژوهش و توسعه­‌ای پتروشیمی شهید تندگویان، بهینه­ سازی محصولات و فرآیند‌های موجود، کاهش هزینه­‌های تولید (از طریق کاهش ضایعات تولید و نیز بهینه­ سازی مصرف مواد و انرژی) و اجرای طرح­های توسعه­‌ای با به کارگیری آخرین دستاورد‌های علمی و فنی بوده است. این مرکز همواره کوشیده است از استعداد، خلاقیت، دانش و تجربه کارشناسان، صاحب نظران و پژوهشگران مرتبط با فرآیند‌های تولید PTA و PET در درون و بیرون سازمان استفاده نماید.