ارسال پیشنهاد ایده پژوهشی / طرح پژوهشی
پژوهشگران گرامی،جهت ارائه ایده پیشنهادی خود با تکمیل فرم پیشنهاد ایده پژوهشی از طریق بخش زیر ارسال فرمایید
پژوهشگران گرامی،جهت ارائه پروپوزال پیشنهادی خود با تکمیل فرم پیشنهاد طرح پژوهشی (پروپوزال) از طریق بخش زیر ارسال فرمایید
تکمیل مشخصات

مشخصات پیشنهاد دهنده

نام و خانوادگی:
لطفا نام خود را وارد نمایید
مدرک و رشته تحصیلی:
لطفا مدرک و رشته تحصیلی خود را وارد نمایید
شغل و عنوان محل کار:
شماره تماس:
لطفا شماره تلفن خود را وارد نمایید
کد امنیتی :