در سال جهش تولید محقق شد

طراحی وساخت سیستم کنترل فیلتر‌های FLUXA در پتروشیمی شهید تندگویان

کارشناسان و مهندسان پتروشیمی شهید تندگویان موفق به طراحی و ساخت سیستم کنترل فیلتر‌های فلوکسا شدند.
کسب رکورد تولید ۱۰۰ هزارتن محصول در ماه در پتروشیمی شهید تندگویان

کسب رکورد تولید ۱۰۰ هزارتن محصول در ماه در پتروشیمی شهید تندگویان

پتروشیمی شهید تندگویان موفق به کسب رکورد تولید بیش از ۱۰۰ هزارتن محصول در ماه شد.

معرفی شرکت پتروشیمی شهید تندگویان

فیلم معرفی شرکت پتروشیمی شهید تندگویان

با حضور مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس از گرید چادر مشکی در پتروشیمی شهید تندگویان رونمایی شد

صبح امروز با حضور جعفر ربیعی، مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و هیئت همراه در شرکت پتروشیمی شهید تندگویان از گرید TG۶۷۰S چادر مشکی برای اولین بار در کشور رونمایی شد.
شگویا
ساعت : ۱۲:۳۰
تاریخ : ۱۴۰۲/۰۷/۰۳
۲.۱-