۲۷ مهر ۱۳۹۹
|
۱۱:۳۹
کد خبر: ۱۱۴۰
مناقصه تهیه و اجرا عملیات پوشش FIRE STOP در کلیه پست‌های اصلی و فرعی برق و I/O ROOMS

مناقصه تهیه و اجرا عملیات پوشش FIRE STOP در کلیه پست‌های اصلی و فرعی برق و I/O ROOMS