اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: ماهشهر
اذان صبح
۰۵:۱۷:۲۵
طلوع افتاب
۰۶:۳۷:۱۴
اذان ظهر
۱۲:۲۵:۵۹
غروب آفتاب
۱۸:۱۳:۵۹
اذان مغرب
۱۸:۳۰:۱۱
شگویا
ساعت : ۱۲:۳۰
تاریخ : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
۱.۶-