اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: ماهشهر
اذان صبح
۰۴:۵۹:۵۳
طلوع افتاب
۰۶:۲۰:۲۴
اذان ظهر
۱۱:۵۸:۴۰
غروب آفتاب
۱۷:۳۵:۲۱
اذان مغرب
۱۷:۵۱:۴۶
شگویا
ساعت : `۱۲:۳۰
تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۲.۱-