مناقصه پروژه ضخامت سنجی و کنترل خوردگی تجهیزات

مناقصه خرید ۱۱۳۰ کیلو گرم کاتالیست پلاتین بر پایه آلومینا (ssp)

مناقصه خرید ۲۰ دستگاه بی سیم Atex سپورا به همراه متعلقات

مناقصه خرید لوله و اتصالات

مناقصه خرید پالت و فریم چوبی

مناقصه خرید سیستم‌های HVAC واحد تعمیرات برق

مناقصه پروژه ترمیم کولینگ پروسسی واحد PTA-۲

مناقصه تهیه، نصب و اجرا پروژه بازسازی بانک خازنی واحد PET-۲

مناقصه خرید ۱۴۰ دستگاه کولر اسپیلیت

مناقصه طراحی، تدارکات، ساخت و نصب راکتور بی هوازی تصفیه خانه فاضلاب واحد cf

بازگشت3ادامه