مناقصه لایروبی و بازسازی حوضچه‌های ۵۲۰۱ و دانه گیر در واحد CF

مناقصه خرید تجهیزات شبکه

مناقصه طراحی، اصلاح ، بازسازی کلیه سیستم های پیش تصفیه و ایستگاه پمپاژ فاضلاب در سطح مجتمع

مناقصه طراحی ، تهیه ،نصب و نوسازی تله بخارهای معیوب جهت کاهش تولید پساب و جلوگیری از اتلاف منابع

مناقصه تزریق بلوتونر به POLY F

مناقصه خرید مواد شیمیایی 144 MT Spin finish oilو Antiseptic 640 kg

مناقصه خریر مواد شیمیایی MT CMB ۸۵۰

مناقصه خرید مواد شیمیایی MT Terminol66

مناقصه خرید مواد شیمیایی ۴۰۰۰ MT IPA

مناقصه خرید مواد شیمیایی ۱۱۰ MT Antimony III Acetate

بازگشت2ادامه