مناقصه خرید ۳۰۰MT Spin finish oil & ۱۸۸۰kg Antiseptic

مناقصه ترمیم و بازسازی پیوینگ‌های مجتمع

مناقصه تامین، نصب، راه اندازی، اعلام و اطفا تانک یارد PTA۱ و مخازن PTA۲ و PET۲ مجتمع

مناقصه خدمات راهبری، تهیه، طبخ، و توزیع غذای پرسنل مجتمع

مناقصه اصلاح و نوسازی سیستم پمپاژ پساب تصفیه شده واحد CF

مناقصه بازرسی کمی و کیفی کل محصولات مجتمع، بازرسی مخازن خوراک مجتمع، بازرسی کشتی در مبدا و مقصد

آگهی فراخوان تجدید مزایده عمومی ۱۷ قلم ضایعات سایت ۵

مناقصه ساخت کامل درام ۲D-۱۷۷۱

آگهی فراخوان فروش ۵ دستگاه وانت نیسان دوکابین

مناقصه خرید و نصب پکینگ و متعلقات کولینگ PET۲

بازگشت2ادامه