مناقصه ارتقاء سیستم کنترل دلتاوی واحد PET۲

مناقصه خرید و نصب سیستم برق اضطراری سایت اداری پشتیبانی

مناقصه مهندسی معکوس و ساخت پکیج یدک کاتر و کاتینگ روتور

مناقصه احداث ساختمان اداره حراست

بازسازی پیوینگ و کاشی کاری ضداسید در واحد‌های شیمیایی و پساب مجتمع

مناقصه خرید، نصب و راه اندازی آنالایزر بر روی مسیر هیدروژن PTA۲

فراخوان شناسایی پیمانکار

مناقصه ساخت کمپرسور‌های دیافراگمی و رفت و برگشتی (برند بورتن - کوربلین)

مناقصه عمومی تجمعی خدمات عمومی، تنظیمات، بازرسی محصولات و نفرات کالا

مناقصه طراحی، خرید و اجرای فایر آلارم کارخانجات poy، STAPLE

بازگشت2ادامه