آیین سیاه پوشان شرکت پتروشیمی شهید تندگویان

آیین سیاه پوشان شرکت پتروشیمی شهید تندگویان

آیین سیاه پوشان در شرکت پتروشیمی شهید تندگویان برگزار شد.
گرامیداشت روز کارگر در پتروشیمی شهید تندگویان

گرامیداشت روز کارگر در پتروشیمی شهید تندگویان

به مناسبت روز کارگر از گارکران نمونه پتروشیمی شهید تندگویان تقدیر شد.
نشست خبری آنلاین مدیرعامل پتروشیمی شهید تندگویان

نشست خبری آنلاین مدیرعامل پتروشیمی شهید تندگویان

نشست خبری آنلاین مدیر عامل پتروشیمی شهید تندگویان برگزار شد.

عرضه اولیه پتروشیمی شهید تندگویان

۱۷ اسفند ۱۳۹۸ عرضه اولیه سهام پتروشیمی شهید تندگویان با نماد شگویا در بازار فرابورس انجام شد.
بازگشت4