نشست خبری آنلاین مدیرعامل پتروشیمی شهید تندگویان

نشست خبری آنلاین مدیرعامل پتروشیمی شهید تندگویان

مدیرعامل شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان با اشاره به ثبت رکوردهای تولید در سال ۹۸ در این مجتمع از برنامه‌ریزی برای شکستن رکوردهای سال ۹۸ و رسیدن به ۱۸ درصد افزایش تولید در سال ۹۹ خبر داد.
بازگشت2