خط مشی

خط مشی

درباره شرکت
۱۲ مرداد ۱۳۹۹
درباره شرکت
۱۲ مرداد ۱۳۹۹
واحدهای تولیدی

واحدهای تولیدی

پتروشیمی شهید تندگویان از ۳ بخش تولیدی شامل شیمیایی، پلیمری و نساجی تشکیل شده است.
درباره شرکت
۱۲ مرداد ۱۳۹۹
منابع انسانی

منابع انسانی

نیرو‌های متعهد و کارشناس شرکت پتروشیمی شهید تندگویان، با تخصص‌های متنوع مرتبط با حوزه، مشغول به فعالیت و تحقق اهداف والای کشور هستند.
درباره شرکت
۱۱ مرداد ۱۳۹۹