با به روزرسانی سیستم حفاظت کاتدی؛

پایداری تولید محصولات زنجیره پلی‌اتیلن ترفتالات ایران افزایش یافت

در سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها» و در راستای برنامه حفظ، نگهداشت، رفع موانع و گلوگاه‌های تولید، سیستم حفاظت کاتدی کارخانه پت دو پتروشیمی شهید تندگویان توسط متخصصان داخلی و استفاده از توان شرکت‌های دانش‌بنیان به روزرسانی شد.
گرید بطری
گرید بطری
گرید الیاف
گرید الیاف
STAPLE
STAPLE
POY
POY
ویدیو
شگویا
ساعت
`۱۲:۳۰
تاریخ
۱۴۰۰/۰۶/۲۴
۰.۵-
اتاق خبر
انحصار آمریکایی‌ها در صنعت پتروشیمی شکست/ سیستم کنترل کارخانه  «PET یک » پتروشیمی شهید تندگویان به روز شد
با همت متخصصان ایرانی؛

انحصار آمریکایی‌ها در صنعت پتروشیمی شکست/ سیستم کنترل کارخانه «PET یک » پتروشیمی شهید تندگویان به روز شد

در سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها»، برای نخستین بار در صنعت پتروشیمی، به همت متخصصان ایرانی، سیستم کنترل کارخانه «پت یک» پتروشیمی شهیدتندگویان که پیش تر انحصار تکنولوژی آن در اختیار شرکت «امرسون» آمریکا بود، به روزرسانی شد.
اتاق خبر
۰۸ شهريور ۱۴۰۰
اطلاعات کاربردی
گواهینامه‌های سیستم مدیریتی