بازدید مشاور وزیر و مدیر کل HSE وزارت نفت از پتروشیمی شهید تندگویان

مدیر کل بهداشت ، ایمنی و محیط زیست وزارت نفت از پتروشیمی شهید تندگویان بازدید کرد
گرید بطری
گرید بطری
گرید الیاف
گرید الیاف
STAPLE
STAPLE
POY
POY
ویدیو
شگویا
ساعت
`۱۲:۳۰
تاریخ
۱۴۰۰/۱۱/۰۶
-
۳.۵
اطلاعات کاربردی
گواهینامه‌های سیستم مدیریتی